Normas Ibérico Fútbol Sala

NORMAS ESPECÍFICAS DO XII TORNEO IBERICO (POR FASES)

A competición de fútbol sala dirixida os equipos compostos por membros de Forzas e Corpos de Seguridade con implantación en todo o mundo.

A organización resérvase o dereito a invitar outros equipos asimilados a FF e CC de Seguridade.

NOTA IMPORTANTE !!! – PODEN SER FORMADOS EQUIPOS CON XOGADORES DE DIVERSOS CORPOS.

[expandir título = “ORGANIZACIÓN”]

Art. 1: as regras de competición réxense polas disposicións das regras de fútbol sala e da RFEF, excepto o Comité Organizador, como consecuencia das características do torneo, dando as modificacións oportunas de antelación para dous equipos.

Art. 2 – O Comité Organizador composto por membros de ACD P.L. CORUÑA e ACD CNP GALICIA, con sede na Coruña e Colaboradores, serán os responsables da competición, que non se refire a todas aquelas accións e decisións de carácter técnico, disciplinario e deportivo, e estas poden ser recorridas mediante procedemento regulador.

Art 3 – Unha competición terá lugar entre a primeira e a segunda semana do mes de setembro, os polideportivos municipais, Riazor (Palacio Municipal dos Deportes), Os Rosales e Cocheras, ademais do polideportivo Calvo Sotelo xestionado pola Deputación da Coruña, sendo Todas as pistas están situadas preto de nós ou “HOTEL RIAZOR”, situado na Av Pedro Barrié de la Maza, 29, 15004 A Coruña, e no número de teléfono 981 25 34 00 / Fax: 981 25 34 04.
Latitude: 43.3684540 Lonxitude: -8.4088430
Latitude: 43 ° 22 ′ 6.43 ”N Lonxitude: 8 ° 24 ′ 31.83” O
[/ ampliar] [expandir título = “ACREDITACIÓNS”] Art. 4 – Cada dous equipos rexistrados, no seu check-in, deberán dirixirse ao Centro de acreditación no “HOTEL RIAZOR”, onde a organización procederá á súa acreditación.
Art. 5 – Os equipos que non sexan incapaces de garantir a súa presenza 24 horas antes do peche do “Centro de acreditación” deberán recomendarse enviar con tempo suficiente por correo electrónico a info@campeonatoiberico.com unha copia da súa tarxeta profesional para axilizar este procedemento.

Art. 6: Será un requisito imprescindible para poder competir.

[FORMACIÓN DO EQUIPO]]

Art. 7 – Os equipos estarán compostos por un mínimo de 7 xogadores e un máximo de 16 xogadores, debidamente acreditados, ademais dun delegado e un adestrador, cuxas funcións poderán exercer calquera dos membros do equipo, quedando constancia destes cargos. formulario de inscrición na páxina www.campeonatoiberico.com.

Art. 8 – As funcións do Delegado e / ou Adestrador poden ser desempeñadas por unha persoa que non sexa membro de ningún F.F. e C.C. de Seguridade, é dicir, NON é gañador dun torneo, e este incidente debe anotarse no formulario de inscrición que aparece na páxina de inscrición do torneo.

Art. 9 – O delegado de cada equipo terá entre as súas funcións:

Ser ou interlocutor válido ante o Comité Organizador.
O responsable dá unha conduta deportiva correcta e correcta, así como puntualidade do equipo.
Recollida e entrega de acreditacións de equipos.
Formule e recolla as reclamacións oportunas.
Estea a disposición do Comité o xoves antes, durante e despois da Competición, no caso de que sexa necesario para calquera decisión que afecte ao seu equipo.

Art. 10: Estas normas poden modificarse dependendo do número de equipos participantes, sendo comunicadas no seu caso a todas elas con aviso suficiente.

Art. 11 – Cada equipo tratará, ou menos, de levar parellas de roupa (claro – escuro), numeradas un ou menos na roupa superior (camisa), asignando a cada atleta un número fixo para toda a competición.

[DESENVOLVEMENTO FACER TORNEO] NOTA: Sempre dependerá do número de EQUIPOS ENrolados.

Art. 12 – O Torneo terá lugar na Fase Previa, sorteo e sorteo ou número de grupos (con suficiente antelación para que se lle comunique a todos os equipos), segundo os equipos inscritos, unha 2ª Fase, Cuartos de Final, Semifinais, 3ª e 4ª Praza e FINAL.

[FASE ANTERIOR]

(Tarde Xoves e mañá)

Dous tempos de 15 minutos e descanso de 5 minutos (3 ou 4 partidos por equipo, formato de liga).

Esta fase de acumulación de 3 tarretas amarelas leva un partido de sanción, que non se acumulan para a seguinte fase.-

 As tarxetas roxas teñen outra sanción segundo a gravación, neste caso as tarxetas amarelas seguirían acumulándose (nesta fase).
Os tres primeiros de cada grupo clasifican (segundo os criterios indicados abaixo), e o cuarto rezará o sábado 12 pola mañá para a fase de post-clasificación (pista os rosales).

“2ª FASE 

ESTA FASE DESENVOLVESE EN FUNCIÓN A O NÚMERO DE EQUIPOS PARTICIPANTES

Dous tempos de 15 minutos e descanso de 5 minutos (3 ou 4 partidos por equipo, formato de liga).

Esta fase de acumulación de 3 tarretas amarelas leva un partido de sanción, que non se acumulan para a seguinte fase.-

 As tarxetas roxas teñen outra sanción segundo a gravación, neste caso as tarxetas amarelas seguirían acumulándose (nesta fase).
Os tres primeiros de cada grupo clasifican (segundo os criterios indicados abaixo), e o cuarto rezará o sábado 12 pola mañá para a fase de post-clasificación (pista os rosales).

[“CARTOS DE FINAL  (MAÑANA DEL SÁBADO)”]
Os encuentros tendrán una duración de 40´ (dous periodos de 20 minutos a reloxo corrido) con descanso de 5´, sen tempos mortos. Formaránse grupos de 3 ou 4 equipos, que xogarán en forma de liga, clasificándose os dous primeiros, e en caso de empate a puntos entre dous ou máis equipos  atenderánse a os mesmos criterios que na FASE PREVIA.

NOTA: A confección de dichos grupos  realizaráse en función da clasificación na FASE PREVIA, indicando posteriormente e con antelación, dicha confección no cuadrante do desarrollo do torneo que estará disponible para todos os equipos tanto nas instalaciones de xogo, como no “HOTEL RIAZOR”, (dependiendo SEMPRE dos equipos inscritos).

[“FASE FINAL (TARDE DEL SÁBADO)”]
Os encuentros tendrán dous períodos de 20´ (reloj corrido) con descanso de 5´. Nesta fase, aqueles encontros que finalicen con resultado de empate,  procederáse ao lanzamento de penaltis atendendo a os seguientes criterios:

NOTA: Ambos equipos deberán igualar o número de xogadores que podrán lanzar os penaltis.

1º.- Una tanda de 3 penaltis, que podrán realizar calquera dos xogadores que figuren no ACTA a o  comenzo do partido.

2º.- Si persiste empate, continuarán lanzando o resto de xogadores (incluido o porteiro), hasta o primer equipo que consiga ventaxa dun gol na tanda de dos penaltis (uno por equipo), es decir “AL FALLO”, (NO pudiendo repetir lanzamiento de penalti, ningún xogador, hasta haberlo feito o equipo ao completo).

[“SEMI-FINAL//TERCER Y CUARTO PUESTO LIGA OURO E LIGA PLATA 

Os encuentros tendrán dous períodos de 20 minutos e un descanso de 5´ . Nesta fase, aqueles encontros que finalicen con resultado de empate, se procederá ao lanzamiento de penaltis atendendo a os mismos criterios que nos CARTOS DE FINAL.

[“FINAL LIGA ORO Y LIGA PLATA “]

Na Final xogaránse dous periodos de 20 minutos, con un descanso de 10 minutos. No caso de empate  xogaráse un tempo añadido de 5 minutos a reloxo corrido e si persiste o empate  procederáse a o  lanzamento de penaltis atendendo a os mesmos criterios que enos CARTOS DE FINAL.

Art. 13 – Os encuentros serán dirixidos por Colexiados federados, os cuales tendrán total autoridad para facer cumplir as Reglas de xogo, pudendo éstos decidir baixo seu criterio decisions puntuais (paralización de cronometro, reincidencia en amonestacions, exclusions, etc.).

Art. 14 – A puntuación obtida por partido ganado será de 3 puntos, por partido empatado 1 punto y 0 puntos por partido perdido.

Art. 15 – Incorporase a aplicación de tarjetas amarillas acumulativas siguiendo os siguientes criterios según a FASE en que se encuentre o torneo:

1º.- FASE PREVIA: 3 TARXETAS AMARELAS ACARREAN UN PARTIDO DE SANCIÓN, QUE NON SE ACOMULAN PARA A SIGUIENTE FASE.
2º.- SEGUNDA FASE: 3 TARXETAS AMARELAS ACARREAN UN PARTIDO DE SANCIÓN, QUE NON SE ACOMULAN PARA A SIGUIENTE FASE.
CARTOS DE FINAL / SEMIFINAL / 3º Y 4º PUESTO E FINAL: NESTAS FASES, 2 TARXETAS AMARELAS ACARREAN 1 PARTIDO DE SANCIÓN.
AS TARXETAS AMARELAS DOS CARTOS DE FINAL SEGUEN ACUMULANDO PARA (SEMIFINAIS/ 3er  y  4º PUESTO E FINAL).
AS TARXETAS ROXAS TEÑEN OUTRA SANCIÓN SEGÚN A GRAVEDADE, QUE SERÁ ESTIPULADA POLO COMITÉ ORGANIZADOR.

Art. 16 – (IMPORTANTE) – Estas normas podrán ser modificadas en función do número de Equipos participantes, sendo no seu caso comunicado a todos eles coa suficiente antelación.

[“DISPOSICIÓN FINAL”]
Os horarios dos encuentros fixados por la Organización, cumpliránse rigurosamente, salvo que por causas da propia competición teñan que ser modificados.

A incomparecencia de calquer equipo no horario fixado, supondrá perder o encuentro (3-0) e 3 puntos de sanción a restar na clasificación.

O número mínimo exigible de xogadores por equipo para poder celebrar o encuentro será de “4”.