Inscripción

O  periodo de inscripción  cerraráse o   10 de Junio do 2024, o unha vez completado o cupo de participantes (16 equipas).

Unha vez aberto o periodo de inscripción, co  fin de asegurar a participación no  “XIV Campeonato Ibérico”, (ainda que non  teñan confeccionada a lista definitiva do equipo) hfrán a sua inscripción, seguiendo estos pasos:

A.- Abono do xantar de Gala.

Realizaráse  na conta do Banco Sabadell ES46 0081 2186 8900 0122 1923 (Swift:,  abonaránse os   €, en concepto de XANTAR DE GALA, por cada membro da expedición (xogadores, corpo técnico, acompañantes, etc.). A fecha límite para efectuar o abono deste Xantar será o 10 de junio.

B.- Remisión do Xustificante bancario

Enviar o xustificante pre-inscripción, ben vía correo electrónico (info@campeonatoiberico.com) ou Whatssapp. (687447778/626074077).

C.-Os equipos participantes que non se aloxen nos hoteles da Organización, terán que abonar unha inscripción de 200 euros por equipa(independentemente do nº de xogadores).-


Os Equipos admitidos,  serán por riguroso orden de inscripción, entendéndose por tal, a fecha do abono ou ingreso da tasa fixada, así como o envío debidamente cumplimentado do Boletín de Inscripción.

Unha vez cerrado o plazo, ou completado o cupo de participantes, os equipos inscritos terán hasta o 10 de Xuño para cubrir o BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN de xogadores, accesible deste enlace.

Asemesmo, deberán enviar por Correo electrónico a  info@campeonatoiberico.com , copia do carné profesional.-

Inscripción ONLINE,  accesible deste  enlace.

O boletín de Inscripción tamén podese cumplimentar escaneando o siguiente QR.

 

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com